Tankinspektion

Total eftersyn af tanke og tilhørende anlæg

Tilstandskontrol af ståltanke og røranlæg for energisektoren, olie –og gasindustrien samt procesindustrien er blevet et nøgleområde hos F.W. Rørteknik A/S.
Faktisk er vi Danmarks førende inspektionsfirma af akkumuleringstanke på kraftvarmeværkerne.

At kunne dokumentere tankanlæggets driftsmæssige stand, er forudsætningen for at forebygge og vedligeholde på en sikker og driftsøkonomisk måde og komme eventuelle havaribaserede reparationer i forkøbet.​

​Når De lader F.W. Rørteknik A/S foretage et total eftersyn, har De garanti for en inspektion baseret på stor know-how og mange års erfaring på området.

En komplet forsikringsdækning af både den tekniske gennemgang samt af eventuelle udførte arbejder beviser, at De opnår en total tryghed både hvad angår driftssikkerhed og miljøskader.

​Alt efter ønsker og behov kan vi tilbyde éngangsundersøgelser eller serviceaftaler om periodevis inspektion samt relevante tillægsydelser.

En sagkyndig vurdering på basis af relevante inspektionsplaner samt omfattende dokumentationsmateriale med eventuelle forslag til forbedringer er resultatet af et samarbejde med F.W. Rørteknik A/S.​

Inspektionsmetoder – vurderingsomfang og grundlag

Oplag og distribution af væsker herunder olie, benzin, vand, kemikalier, m.m. stiller hver især krav med hensyn til miljøforanstaltninger, sikkerhed, opbevaring, materialer og korrosionsbeskyttelse.

Inspektionsmetoderne og mulighederne er derfor vidt forskellige alt efter hvilken driftsform og oplagsmedie der er tale om.

Myndighedskrav, regelsæt og normgrundlag samt indsigt i tankejers/-brugers driftsforhold er ligeledes parametre, der skal imødekommes i en inspektionsplan.

​F.W. Rørteknik A/S har derfor på baggrund af blandt andet API-norm uviklet servicekoncepter og metoder, der er tilpasset og egnet til de forskellige driftsforhold.

Vi kan således tilbyde inspektioner foretaget på følgende måder / kombinationer:
- visuel besigtigelse
- dykkerundersøgelser
- undervandsvideo
- trykprøvninger
- vacuumtest
- tykkelsesmålinger
- ultralydscanninger
- revneundersøger (magnetprøvning)
- thermografiundersøgelser
- udskæring af prøveplader

- funktionstest​

F.W. Rørteknik A/S har endvidere et tæt samarbejde med bl.a. Teknologisk Institut specielt omkring vand- og slamanalyser samt bakteriel korrosion, samt Force Instituttet i forbindelse med avancerede NDT-metoder.

Alle inspektioner og efterfølgende vurderinger foretager i praksis af et team af kyndige personer såsom teknikere, ingeniører, dykkere samt tankbyggere / svejsere.

De har alle uddannelse og mange års erfaring indenfor områderne: normgrundlag, tank- og rørberegninger, materialekendskab, overfladebehandling, svejsning og inspektion samt brugen af teknisk udstyr.​

I tilstandsrapporten indgår alt

Formålet med inspektionen er at dokumentere anlæggets driftsmæssige stand. Som grundlag herfor påviser vi de skader, der er opstået eller som vurderes at ville opstå. Det kunne være skader såsom korrosion, deformation, slidtage og utætheder.

Efter hver inspektion modtager De en detaljeret tilstandsrapport, hvor alle punkter i inspektionsplanen gennemgås og kommenteres.

Der er tale om en overskuelig og let læselig rapport med tilhørende bilag der kunne være: videooptagelse i farve og lydspor, fast billeder og eventuelle skitser, eksterne analyseresultater samt konklusion og forslag til eventuel korrigerende handlinger.

Med tilstandsrapporten har De en saglig vurdering, der kan danne grundlag for fremtidige inspektionsplaner og vedligeholdsesbudgetter.
Derved sparer De for dyre havaribaserede reparationsudgifter og medfølgende driftstab.

Skulle der være tvivlspørgsmål, er De meget velkommen til at kontakte os og få uddybet de enkelte punkter eller drøfte forslag af enhver art.​

Vi påtager os en del af ansvaret for Deres sikkerhed

Servicekonceptet fra F.W. Rørteknik A/S giver Dem fuld sikkerhed.

Via samarbejde med vort forsikringsselskab har vi udarbejdet en professionel ansvarsforsikring, der dækker erstatningsansvar som følge af undladelser eller handlinger i forbindelse med den sagkyndige vurdering og selve inspektionens udførsel.

Vurdering er en tillidssag – når kvalitet, sikkerhed og service er afgørende er F.W. Rørteknik A/S den bedste samarbejdspartner.​

Erfaring, know-how og certificering

F.W. Rørteknik A/S har egen produceret og udført montageopgaver siden 1983.

Vore specialer omfatter løsninger indenfor områderne:
- procesdelen herunder trykbeholdere, rørvarmevekslere og rørinstallationer.
- distributionsdelen herunder over- og underjordiske pipelines og procesrør samt fjernvarme.

- oplagsdelen såsom bygning og reparation af stationære tankanlæg og fremstilling af præfabrikerede lagertanke.​

Myndighedsgodkendelser, overfladebehandling, isolering og beklædning kan tilbydes som integrerede dele i leverancen.

Design og fremstilling udføres efter gængse normer og standarder såsom ASME, API, BS, EN/ISO og respektive raffinaderi DEP’s etc.

​Kvalitetsstyringen af svejsearbejder er certificeret af TÜV i henhold til EN 729-2. Derudover er vi anerkendt sagkyndig for trykbærende anlæg godkendt af Arbejdstilsynet efter bekendtgørelse nr. 746 samt anerkendt af Amtet og Redningsberedskabet til tilstandskontrol af tank- og røranlæg efter normgrundlag API 653.

​Kontakt Ingeniørfirmaet Mogens Præst ApS

​Har du en opgave som Ingeniørfirmaet Mogens Præst ApS skal varetage, så benyt formularen til at skrive til os, og vi vil vende retur snarest muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

NU HAR VI FUNDET EN VINDER I VORES KONKURRENCe

03-06-2016

Det blev Guldborgsund Forsyning som blev den heldige vinder af en iPad

Ingeniørfirmaet Mogens Præst ApS

CVR: 26021022

Tarp Byvej 153
6715 Esbjerg N

Telefon: 75 19 11 42

E-mail: post@imp-aps.dk