Kvælstofgenerator

Minimal korrosion og belægningsdannelse i fjernvarmesystemer opnås ved anvendelse af afsaltet vand -lavt iltindhold- og konditioneret med natriumhydroxid i henhold til anbefalingerne (pH = 9,8 +/- 0,2). Tilsætning af korrosionsinhibitorer anbefales ikke. Organiske forbindelser i systemet virker fremmende for biologisk aktivitet.

Akkumuleringstanke m.m.

Akkumuleringstanke, trykholdetanke og ekspansionsbeholdere udgør et særligt risikofyldt område i fjernvarmesystemer. Det særlige ved disse komponenter er, at strømningshastigheden er lav, vandudskiftningen er begrænset, og der er kontakt til en gasfase over vandet.

Den lave strømningshastighed medfører bundfældning af partikler (korrosionsprodukter) og dannelse af slamlag i bun- den, der giver mulighed for tildækningskorrosion. Denne risiko er især udpræget i systemer med blødgjort vand.

Den begrænsede vandudskiftning medfører, at en justering af de kemiske forhold er svær at gennemføre, og der kan lokalt opstå ugunstige betingelser med korosion til følge. Kontakten med gasfasen byder på risiko for lokale stigninger i iltindholdet og fald i pH, hvis der forekommer indbrud af atmosfærisk luft. Erfaringer viser, at sammentræf af disse uheldige forhold er ganske udbredt på anlæg, hvor luft holdes ude med damppude. Skadernes omfang stiger med saltindholdet i vandet.

Udskiftning af damppuden med en kvælstofpude er gennemført flere steder. Langtidserfaringer med denne løsning er endnu ikke opnået, men umiddelbart ser det ud til at være en succes. Det anbefales at iagttage følgende forhold:

  • Det skal sikres, at kvælstof opfylder renhedskravene med hensyn til ilt
  • Koncentrationen af ilt (O2) skal være < 100ppm

I forbindelse med overgang fra damppudedækning til kvælstofdækning indgår der forskellige typer af anlæg. Forskellen i disse løsninger ligger – ud over de tekniske principper – også renheden af den kvælstof, der tilsættes akkumuleringstanken, og renheden er en vigtig faktor. Men langt vigtigere kan ”urenheden” vise sig at være. Hvis ”urenheden” viser sig at være ilt, kan den være helt afgørende for tankens levetid.

Levetidsoversigt.

I det følgende skema er der vist en oversigt over levetiden af en akkumuleringstank ud fra en kemisk omsætning af ilt og jern til rust. Tanken er fremstillet af 5 mm stålplade, 10 m i diameter, 13 m høj og rummer 1000 m3. Det antages, at korrosionen er jævnt fordelt over 100% henholdvis 10% af tankens våde overflade.​

Kolonnen ”Renhed af kvælstof” indeholder de renhedsgrader, der typisk ses på markedet. Den efterfølgende kolonne angiver iltindholdet. I de akkumuleringstanke der p.t. er undersøgt (85 stk. pr. december 2000) har de korrosionsbeska- digede områder ligget under 10%, hvilket indikere, at det er særdels vigtigt at fokusere sin opmæksomhed på, at kravet til renhedsgraden skal være min. 99,99% (100 ppm iltindhold).

Der er registreret akkumuleringstanke der er korroderet så meget på under 10 år, at en omkostningsstor renovering var nødvendig.​

Renhed af kvælstof​

%

Iltindhold​

ppm

Korrosion pr. år ved angreb af 100% af tankoverfladen​

my

Levetid ved angreb af 100% af tankoverfladen​

År

Levetid ved angreb af 10% af tankoverfladen​

År

Renhed af kvælstof​

99,99

Iltindhold​

100

Korrosion pr. år ved angreb af 100% af tankoverfladen​

0,8

Levetid ved angreb af 100% af tankoverfladen​

6400

Levetid ved angreb af 10% af tankoverfladen​

640

Renhed af kvælstof​

99,97

Iltindhold​

300

Korrosion pr. år ved angreb af 100% af tankoverfladen​

2,3

Levetid ved angreb af 100% af tankoverfladen​

2200

Levetid ved angreb af 10% af tankoverfladen​

220

Renhed af kvælstof​

99,50

Iltindhold​

5000

Korrosion pr. år ved angreb af 100% af tankoverfladen​

39,0

Levetid ved angreb af 100% af tankoverfladen​

130

Levetid ved angreb af 10% af tankoverfladen​

13

​Kontakt Ingeniørfirmaet Mogens Præst ApS

​Har du en opgave som Ingeniørfirmaet Mogens Præst ApS skal varetage, så benyt formularen til at skrive til os, og vi vil vende retur snarest muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

NU HAR VI FUNDET EN VINDER I VORES KONKURRENCe

03-06-2016

Det blev Guldborgsund Forsyning som blev den heldige vinder af en iPad

Ingeniørfirmaet Mogens Præst ApS

CVR: 26021022

Tarp Byvej 153
6715 Esbjerg N

Telefon: 75 19 11 42

E-mail: post@imp-aps.dk