​Historie angående Brøndløs Fjernvarme

​Start:I 1987 startede vi op med et idegrundlag om at finde nogle løsningsmodeller, hvor man i så stor udstrækning som mulig, kunne betjene/styre varmeværkernes ledningsnet uden anvendelse af brønde, samtidig skulle de eventuelle alternativer ikke være dyrere at etablere og vedligeholde end det man anvendte.

De tre almindeligste anvendte brøndtyper, nemlig:

  • Omløbsbrønde.
  • Brønde for afspærringsventiler på fordelingsnet.
  • Brønde for afspærringsventiler på hovedledningsnettet.

Disse tre emner blev vurderet hver for sig, selvom de havde de samme problemer:

  • Indsivning af grundvand og overfladevand, kondens og dermed tæringsproblemer samt vanskelig tilgængelig adgangsforhold.

Efter vurdering af de nævnte problemer, så de første prototyper dagens lys i 1988.

Hvad angår omløbsbrønde, begyndte en del varmeværker at ”trække” eksisterende omløbsbrønde op af jorden og installere isolerede omløbsskabe forsynet med termostat, snavssamler, termometer samt henholdsvis afspærrings- og udluftningsventiler.

Da denne løsning viste sig at opfylde de ønsker og krav, man havde lagt til grund for projektet, var det umiddelbart nærliggende at prøve samme koncept til fordelingsledninger.

Igen et isoleret skab med afspærringsventiler, termometre, manometre aftap-/udluftningsventiler blev placeret ved bagkant fortorv.
Den lyre der derved fremkom på ledningsnettet, gav mulighed for fri ekspansion, ved at placere skabet ved bagkant fortorv, hvorved fastspænding kunne udelades og en reduktion i antal af nødvendige E-muffer/kompensatorer.

Der blev foretaget nogle kalkulationer over etablering af de nye fordelingsskabe som viste, at udgiften stort set er den samme som ved almindelig brøndudførelse, og så må man huske på, at man nu har et vedligeholdelsesfrit system, hvor man hurtigt kan kontrollerer tryk og temperatur, uden at skulle genere trafikken og kun 1 mand behøver at tage af sted.

Ideen med skabsløsning blev ligeledes udnyttet ved stikindføring til den enkelte forbruger. Et isoleret husindføringsskab monteret med afspærringsventiler monteres udvendig på eksisterende bygninger, mens skabet indmures i forbindelse med nybyggeri. Ved senere renovering af ledningsnettet undgår man gennembrydning af sokkel og gulv.

I dag:
Der anvendes isolerede fjernvarmeskabe til stort set alle løsninger i forbindelse med afspærring, alarm, styring, husindføring, måling m.m.

Skabene leveres med afspærringsventiler fra DN 20 til DN 200.
Skabene leveres monteret med alarmbokse til lækageovervågning.
Skabene leveres monteret med målere incl. lækagekontrol.
Skabene leveres monteret med udluftning.

Fremtid:

Når tiden er inde kan fjernvarmeventilskabe forsynes med automatik så betjening og overvågning foregår via SRO-anlæg. Ventiler monteres med actuatore, således at al betjening kan styres fra varmeværket.​

​Kontakt Ingeniørfirmaet Mogens Præst ApS

​Har du en opgave som Ingeniørfirmaet Mogens Præst ApS skal varetage, så benyt formularen til at skrive til os, og vi vil vende retur snarest muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

NU HAR VI FUNDET EN VINDER I VORES KONKURRENCe

03-06-2016

Det blev Guldborgsund Forsyning som blev den heldige vinder af en iPad

Ingeniørfirmaet Mogens Præst ApS

CVR: 26021022

Tarp Byvej 153
6715 Esbjerg N

Telefon: 75 19 11 42

E-mail: post@imp-aps.dk