Af-iltningsanlæg

Anvendelse:

Et vakuumafiltningsanlæg anvendes til afiltning af spædevand. Spædevandet bør indeholde så lidt ilt som overhovedet mulig, idet ilt forøger risikoen for tæringer. Ilten tilføres via spædevandet, der normalt indeholder 8 – 10

mg/l ilt. Iltindholdet kan med et vakuumafiltningsanlæg reduceres til under 0,2 mg/l.

Funktion:

Det iltholdige spædevand, som via varmeveksler opvarmes til ca. 70 grader celsius tilledes toppen af afilterbeholderen. For at optimere iltfjernelsen er afilterbeholderen forsynet med

fyldlegemer til findeling af spædevandet. Vakuumpumpen skaber det nødvendige vakuum, så spædevandet koger. Når vandet koger, frigives ilten, som således fjernes ved hjælp af

vakuumpumpen. Det afiltede vand deles i to strømme, som dels pumpes ind på fjernvarmeanlægget og dels recirkuleres til afiltningsbeholderen.

Opbygning:

Et vakuumafiltningsanlæg består af tre hovedkomponenter:

Afiltningsbeholder

Vakuumpumpe

Pumpe/varmevekslerunit

Afiltningsbeholder:

Afiltningsbeholderen leveres i galvaniseret eller rustfrit stål. Beholderen er indvendigt forsynet med en mellembund, hvorunder der er et reservoir for afiltet vand. Over mellembunden er der indfyldt fyldlegemer. Anlægget er monteret med niveaustyring og leveres med konsol for vægmontage.

Vakuumpumpe:

Vakuumpumpen er monteret med ventilarrangement for justering af vakuumstyrke. Vakuumpumpen leveres med konsol for vægmontage.

Pumpe/varmevekslerunit:

Uniten består af centrifugalpumpe, rør-/ventilarrangement for justering af spædevandsmængde og cirkulationsmængde samt en varmeveksler.​

​Kontakt Ingeniørfirmaet Mogens Præst ApS

​Har du en opgave som Ingeniørfirmaet Mogens Præst ApS skal varetage, så benyt formularen til at skrive til os, og vi vil vende retur snarest muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

NU HAR VI FUNDET EN VINDER I VORES KONKURRENCe

03-06-2016

Det blev Guldborgsund Forsyning som blev den heldige vinder af en iPad

Ingeniørfirmaet Mogens Præst ApS

CVR: 26021022

Tarp Byvej 153
6715 Esbjerg N

Telefon: 75 19 11 42

E-mail: post@imp-aps.dk